51dev.com IT技术开发者社区

51dev.com 技术开发者社区

macOS High Sierra10.13.3安装homebrew报错LibreSSL SSL_read: SSL_E

macOS High Sierra10.13.3安装homebrew报错LibreSSL SSL_read: SSL_E

在mac系统中,使用homebrew可以很方便的管理包。按照官网的说明执行以下命令时总是报错: /usr/bin/ruby-e"$(curl-fsSLhttps://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"应该是...