51dev.com IT技术开发者社区

51dev.com 技术开发者社区

java获得随机数的代码

IT猿阅读(58)2019-11-24 收藏0次评论

// random number between 0 AND 10
import java.util.Random;

Random r = new Random();
int randint = Math.abs(r.nextInt()) % 11;
// random number between 0 AND 10
import java.util.Random;

Random r = new Random();
int randint = r.nextInt(10);

 

以上就是java获得随机数的代码的全部内容。

相关内容